Budowa sieci cieplnej preizolowanej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Sportowej w Choroszczy