Twardość wody

Twardość wody

Twardość wody z poszczególnych stacji uzdatnia wody jest następująca:

Stacja mg CaCO3/l mval/l mmol/l stopnie niemieckie °dH stopnie angielskie °e stopnie francuskie °f
Choroszcz 216 4,32 2,16 12,10 15,12 21,6
Barszczewo 222 4,44 2,22 12,43 15,54 22,2
Rogowo 231 4,62 2,31 12,94 16,17 23,1
Złotoria 230 4,60 2,30 12,88 16,10 23,0

 

Woda ze wszystkich ujęć ZEC-Wod. Choroszcz Sp. z o. o. jest wodą o średniej twardości.

Twardość wody mg CaCO3/l mval/l mmol/l stopnie niemieckie
bardzo miękka < 100 < 2 < 1 < 5,6
miękka 100 – 200 2 -4 1 – 2 5,6 – 11,2
średniej twardości 200 – 350 4 – 7 2 – 3,5 11,2 – 19,6
twarda 350 – 550 7 – 11 3,5 -5,5 19,6 – 30,8
bardzo twarda >550 >11 >5,5 >30,8