Cennik

Taryfy:

W tym dziale zamieszczone są:

 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy,
 • Taryfy dla ciepła, zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa na wodę i ścieki.

Decyzja BI.RET.070738.2018  z 21 maja 2018 rok Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszcz na okres 3 lat (ceny netto)

Cena obowiązuję do 1.06.2019 do 31.05.2020

 • opłata za m3 wody – 3,90 zł (4,21 zł brutto)
 • opłata za m3 ścieków – 6,80 zł (7,34 zł brutto)
 • opłata abonamentowa woda  4,85 zł /miesięcznie,  (5,24 zł brutto)
 • opłata abonamentowa ścieki  3,88 zł /miesięcznie, (4,19 zł brutto)

Cena obowiązuję do 1.06.2020 do 31.05.2021

 • opłata za m3 wody – 4,10 zł (4,43 zł brutto)
 • opłata za m3 ścieków – 7,50 zł (8,10 zł brutto)
 • opłata abonamentowa woda  4,97 zł /miesięcznie,  (5,37 zł brutto)
 • opłata abonamentowa ścieki  3,98zł /miesięcznie, (4,30 zł brutto)

 

Opłata za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Choroszczy

Cena obowiązuję do 1.06.2019 do 31.05.2020  za 1 m3 ścieków dowożonych – 8,00 zł (brutto)

Cena obowiązuję do 1.06.2020 do 31.05.2021  za 1 mścieków dowożonych – 12,00 zł (brutto)

Taryfa dla ciepła

Obowiązująca obecnie do 30.04.2021.) taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją OLB.4210.17.2019.AGo
DKN 538 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2019 r.

 


 

Do pobrania: