Cennik

Taryfy:

W tym dziale zamieszczone są:

 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy,
 • Taryfy dla ciepła, zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa na wodę i ścieki.

Decyzja z 10.o1.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszcz na okres 3 lat (ceny netto)

Cena obowiązuje od 01.02.2022 do 31.01.2023

 • opłata za m3 wody:                       4,63 zł (brutto)
 • opłata za m3 ścieków:                  9,13 zł  (brutto)
 • opłata abonamentowa woda:       5,78 zł (brutto/miesięcznie)
 • opłata abonamentowa ścieki:      4,64 zł (brutto/miesięcznie)

Cena obowiązuje  od 01.02.2023 do 31.01.2024

 • opłata za m3 wody:                       4,64 zł (brutto)
 • opłata za m3 ścieków:                   9,40 zł  (brutto)
 • opłata abonamentowa woda:       5,94 zł (brutto/miesięcznie)
 • opłata abonamentowa ścieki:      4,77 zł (brutto/miesięcznie)

Cena obowiązuje  od 01.02.2024 do 31.01.2025

 • opłata za m3 wody:                      4,65zł (brutto)
 • opłata za m3 ścieków:                  9,66zł  (brutto)
 • opłata abonamentowa woda:      6,09zł (brutto/miesięcznie)
 • opłata abonamentowa ścieki:      4,89zł (brutto/miesięcznie)

 

Opłata za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Choroszczy

Cena obowiązuje do 31.01.2022  za 1 mścieków dowożonych – 12,00 zł (brutto)

Cena obowiązuje do 31.01.2023  za 1 mścieków dowożonych – 13,00 zł (brutto)

Cena obowiązuje do 31.01.2025  za 1 mścieków dowożonych – 15,00 zł (brutto)

 

Taryfy dla ciepła:

Aktualne taryfy na ciepło Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.  zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 •  Nowa taryfa na ciepło (obniżka ceny) obowiązuje od 01.11.2023 roku. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.31.2023. EBO DKN 538 z dnia 27.09.2023 Zatwierdza Nową Taryfę na ciepło dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. 15a – decyzja z dn. 2023.09.27 – taryfa do 2024.04.3015a – decyzja z dn. 2023.09.27 – taryfa do 2024.04.30
 • Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.57.2022.EBo DKN:538 z dnia 18 stycznia 2023 roku.  Zatwierdzona Nową taryfę na ciepło dla Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
 • Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.46.2021. EBO DKN 538 z dnia 5 stycznia 2022 r, zatwierdzona nowa taryfa na ciepło Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła zmiana 2022.1
 • Taryfa Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. i Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.8.2021.EBo z dnia 16 września 2021 r.  Taryfa i Decyzja URE