Cennik

Taryfy:

W tym dziale zamieszczone są:

 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy,
 • Taryfy dla ciepła, zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa na wodę i ścieki.

Decyzja BI.RET.070738.2018  z 21 maja 2018 rok Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choroszcz na okres 3 lat (ceny netto)

Cena obowiązuję od 1.06.2019 do 31.05.2020

 • opłata za m3 wody – 3,90 zł (4,21 zł brutto)
 • opłata za m3 ścieków – 6,80 zł (7,34 zł brutto)
 • opłata abonamentowa woda  4,85 zł /miesięcznie,  (5,24 zł brutto)
 • opłata abonamentowa ścieki  3,88 zł /miesięcznie, (4,19 zł brutto)

Cena obowiązuję od 1.06.2020

 • opłata za m3 wody – 4,10 zł (4,43 zł brutto)
 • opłata za m3 ścieków – 7,50 zł (8,10 zł brutto)
 • opłata abonamentowa woda  4,97 zł /miesięcznie,  (5,37 zł brutto)
 • opłata abonamentowa ścieki  3,98zł /miesięcznie, (4,30 zł brutto)

 

Opłata za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Choroszczy

Cena obowiązuję do 1.06.2019 do 31.05.2020  za 1 m3 ścieków dowożonych – 8,00 zł (brutto)

Cena obowiązuję do 1.06.2020  za 1 mścieków dowożonych – 12,00 zł (brutto)

Taryfa dla ciepła

Taryfa na ciepło Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. obowiązuje od 1.10.2021r, zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 16 września 2021 r.

 

 

Do pobrania: