Działalność

 1. Produkcja i dystrybucja ciepła.

Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:

 1. kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4 000 kW,
 2. kotły gazowe:  Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2 500 kW i 1 szt. o mocy 4 000 kW,

Sieć cieplna preizolowana – 5,790 km

              Sprzedaż ciepła za:

rok 2014 – 49 429,5 GJ

rok 2015 – 48 640,85 GJ

rok 2016 –  52 304,21 GJ

 

 1. Uzdatnianie i dostarczanie wody.

Stacje uzdatniania wody w:

 1. Choroszczy
 2. Rogowie
 3. Barszczewie (wyłączona z eksploatacji, po modernizacji SUW Choroszcz)
 4. Złotorii

Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi Krupniki i Kolonii Oliszki).

 

       Sieć wodociągowa:

 • 2014 rok – 162,80 km
 • 2015 rok – 163,30 km
 • 2016 rok – 164,00 km
 • 2017 rok – 165,20 km
 • 2018 rok – 167,20 km
 • 2019 rok – 169,10 km

 

    Sprzedaż wody ogółem za:

 • 2014r. – 409 409,59 m3.
 • 2015r. – 445 663,50 m3.
 • 2016r  –  432 754,83  m3.

 

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem: 

 1. 2014 rok– 44,4 km
 2. 2015 rok – 50,9 km
 3. 2016 rok – 51,4 km
 4. 2017 rok – 54,3 km
 5. 2018 rok – 59,03 km
 6. 2019 rok – 64,6 km

Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1 500 m3/dobę.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi, przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za:

2015 r. – 330 218,10 m3

2016 r. – 307 057,13 m3

Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy:

 1. Oczyszczone ścieki za 2014 r. – 229 351,76 m3
 2. Oczyszczone ścieki za 2015 r.– 249 867,70 m3
 3. Oczyszczone ścieki za 2016 r. – 258 824,00 m3

 


Regulamin zamówień:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy: