Budowa nowego ujęcia wody – studni SW-3 na SUW w Rogowie

,,Budowa nowego ujęcia wody – studni SW-3 na SUW w Rogowie”

Wykonanie odwiertu  studziennego (na terenie SUW w Rogowie, działka nr 102/3) wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, rur wznośnych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu lange), oraz wykonanie kolektora tłocznego z rur i kształtek PE100 SDR 17 DN 200 zgrzewanych doczołowo wraz z ułożeniem i wyprowadzeniem w budynku SUW kabla do zasilania i sterowania nowym ujęciem.