Wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców, którzy podpisali z Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o. umowę o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
Stan na dzień 10.12.2020r.
 1. Andrzej Raducha – 501 967 110
 2. ASCA Tomasz Mężyński – 511 635 737
 3. Małgorzata Szymańska – 660 703 878
 4. MPO – 795 595 680
 5. PHU Wojciech Łupiński – 603 107 059
 6. OSA Łabanowicz Andrzej – 500 523 361
 7. Bogdan Zawadzki – 609 443 967
 8. Sławomir Bołtruczuk – 602 362 023
 9. WNP Rafał Fornalski – 511 015 814
 10. Bio-Eko Marta Wróbel – 609 970 678
 11. WNP Pietrzycki Cezary – 501 065 788
 12. WNP Andrzej Łukaszuk – 507 737 473