Badania Wody

 

Monitoring Wewnętrzny:

       Ocena Obszarowa i Komunikaty  PPIS w Białymstoku dotyczące jakości wody: