Aktualności

2 lipca 2015
news4

Braki wody w Choroszczy

Ze względu na niepokojące apele, które docierają do ZECWiK w Choroszczy od mieszkańców naszej gminy o niedoborach wody w niektórych gospodarstwach, pragniemy poinformować o całej sytuacji […]
9 czerwca 2015
news1

Przetarg na budowę KS na Oś. Wichrowe Wzgórza w Choroszczy.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Oś. Wichrowe Wzgórza w […]
18 maja 2015
news2

Przetarg na budowę KS w Al. Niepodległości w Choroszczy

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości i ulicach przyległych w Choroszczy. […]
15 maja 2015
news3

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników szczelnych.