Aktualności

1 grudnia 2021
news2

Czasowe wyłączenie wody w miejscowościach: Czaplino, Mińce, Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki.

W związku z pracami na sieci wodociągowej, informujemy mieszkańców, iż w poniedziałek 06 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-15.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowościach: Czaplino, Mińce, Zaczerlany, […]
16 listopada 2021
news4

Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Klepacze, ulice: Dolna, Równoległa, Poprzeczna, Krótka, Graniczna

  W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Klepacze: ul. Dolna (od Nr 4 do Nr 25), ul. Graniczna Nr 35B, ul. Równoległa, ul. […]
28 października 2021
zrębka

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ZRĘBKI Z DREWNA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON GRZEWCZY w 2021/22.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane […]
27 października 2021
news4

Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Porosły, ulica Jesiennych Liści oraz w miejscowości Łyski, ulice: Leśna, Ptasia, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Porosły, ul. Jesiennych Liści oraz w miejscowości Łyski, ulice:  Leśna, Ptasia, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, informujemy mieszkańców, iż […]