Aktualności

5 września 2017
news4

Wyłączenie wody na terenie Gminy Choroszcz 6.09.2017

W związku z modernizacją  magistrali wodociągowej w dniu 06.09.2017 r., od godziny 20.00  do 07.09.2017 r., do godziny 6.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców (Choroszcz, Łyski, […]
28 sierpnia 2017
news2

Czasowe wyłączenia wody w Sienkiewiczach 30 i 31.08.2017

W związku z przebudową wodociągu w Sienkiewiczach, informujemy mieszkańców, że w dniach: 30 oraz 31 sierpnia 2017 r. w godzinach 8.00-14.00 w m. Sienkiewicze nastąpią czasowe […]
22 sierpnia 2017
umowa3

Ogłoszenie o zamówieniu: ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Choroszcz”, zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz (PRZETARG UNIWEAŻNIONY)

Ogłoszenie o zmówieniu: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.  Informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Kompleksowe […]
15 sierpnia 2017
news2

Czasowe wyłączenia wody w Choroszczy 16,17,18 sierpnia 2017

W związku z przebudową wodociągu w Choroszczy przez firmę Strabag, informujemy mieszkańców, że w dniach 16, 17, 18 sierpnia 2017 r. w godzinach 8.00-14.00 w m. […]