Aktualności

6 stycznia 2022
biomasa

Zmiana taryfy na ciepło

W zakładce Centrum Obsługi Klienta / Cennik:  zamieściliśmy nową taryfę na ciepło zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.46.2021. EBO DKN 538 z dnia 5 stycznia 2022 r, zatwierdzona nowa taryfa na […]
16 grudnia 2021
news2

Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Porosły, ul. Sadowa.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Porosły w ul. Sadowej, informujemy mieszkańców, iż we wtorek 21 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-15.00 nastąpi […]
14 grudnia 2021
news2

Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Choroszcz: ul. Sportowa, Powstania Styczniowego.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Choroszcz w ul. Sportowej informujemy mieszkańców, iż w poniedziałek 20 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-15.00 nastąpi […]
10 grudnia 2021
news2

Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Choroszcz: ul. Tulipanowa i Sportowa.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Choroszcz w ul. Tulipanowej informujemy mieszkańców, iż w poniedziałek 13 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-15.00 nastąpi […]