zec-choroszcz

4 stycznia 2017
news1

Ogłoszenie o zamówieniu: ,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Choroszcz”, zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz

Ogłoszenie o zmówieniu: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.  Informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Kompleksowe […]
13 grudnia 2016
news2

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, iż w poniedziałek   19.12.2016 r. w Klepaczach  przy ulicy Węgierskiej NASTĄPI czasowe wyłączenia wody w godzinach 8.00-14.00. Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie, ze względu na […]
18 listopada 2016
zrębka

Przetarg na dostawę zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon 2016/2017

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon 2016/2017. Termin […]
8 listopada 2016
news4

Komunikat PPIS w Białymstoku

Komunikat – PPIS Białystok