Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Klepacze, ul. Niewodnicka, Myśliwska, Polna, Nadrzeczna, Gajowa, Strzelecka.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Klepacze: ul. Niewodnicka (od Nr 28 do Nr 105), ul. Myśliwska, ul. Polna, ul. Nadrzeczna, ul. Gajowa, ul. Strzelecka, informujemy mieszkańców, iż w czwartek 9 września 2021 r. w godzinach 8.00-14.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody.

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na awarię istniejącej sieci wodociągowej w ul. Niewodnickiej w Klepaczach.

Informujemy ponadto, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu. 

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy