Oczyszczalnia ścieków wstrzymuje odbiór nieczystości

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i gwałtownym wzrostem ilości ścieków dowożonych (nastąpił gwałtowny wzrost ładunków zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków w Choroszczy). Sytuacja ta spowodowała zachwiania w prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że od poniedziałku 18 czerwca do 24 czerwca ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych. Informujemy, iż w tym terminie wywóz ścieków będzie możliwy jedynie na Oczyszczalnie Ścieków w Białymstoku.

Jeżeli jest to możliwe prosimy o zlecenie odbioru nieczystości płynnych po 24 czerwca.

ZECWiK w Choroszczy