Ogłoszenie o zmówieniu – roboty budowlane. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Zastawie II w Choroszczy – etap II

20160520_091819
Oczyszczalnia ścieków wstrzymuje odbiór nieczystości
15 czerwca 2018
kanalizacja
Czasowe wyłączenie wody w Porosłach.  
26 czerwca 2018
Pokaż wszystko

Ogłoszenie o zmówieniu – roboty budowlane. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Zastawie II w Choroszczy – etap II

IMG_2893

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Zastawie II w Choroszczy – etap II

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego ul. Zastawie II w Choroszcz, a w szczególności wykonanie:

  • Kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR 34 Ø200 dł. L= 397,3,0m i Ø160, L= 84,2m;
  • Studni betonowych Ø1200 mm szt. 7;
  • Studni rewizyjnych Ø425 mm szt. 11

 

Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 25A, powiat białostocki, woj. podlaskie, w pok. Nr 2  Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w terminie do dnia 20.06.2018r.  do godziny 10.00

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 20.06.2018r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi:

Odpowiedzi: