Czasowe wyłączenie wody w Porosłach.  

 

W związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Słonecznej, informujemy mieszkańców, iż w Piątek 29 czerwca 2018 r., w godzinach 8.00-15.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody
w Porosłach.

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na przebudowę wodociągu w związku
z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Informujemy ponadto, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu.

 Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy