Umowa na wymiana hydrantów nadziemnych na terenie Gminy Choroszcz.

W dniu 24.09.2015 r. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o. zawarł umowę na „Wymianę hydrantów nadziemnych na terenie Gminy Choroszcz” z firmą PHU Hydro-San Jan Lulewicz, ul. Zielonogórska 34/2, 15-674 Białystok wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin zakończenia robót: 27.11.2015 r., wartość umowy: 56 088,00 zł brutto.