Oczyszczalnia Ścieków Wstrzymuje odbiór nieczystości

news2
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
13 maja 2019
news2
Czasowe wyłączenie wody w Klepaczach ul. Niewodnicka
30 maja 2019
Pokaż wszystko

Oczyszczalnia Ścieków Wstrzymuje odbiór nieczystości

Oczyszczalnia-zdjęcie

W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i planowymi przełączeniami na nowy układ oczyszczalni w Choroszczy, informujemy naszych mieszkańców, że od 20 maja 2019r. do odwołania  ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych.

Prace modernizacyjne polegają na przebudowie obiektów oczyszczalni wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków. Przewidywany termin zakończenia robót 30.06.2019r.

Informujemy, iż w tym terminie wywóz ścieków będzie możliwy jedynie na Oczyszczalnie Ścieków w Białymstoku co wiążę się z poniesieniem większych kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych przez mieszkańców naszej gminy.

Zachęcamy więc mieszkańców gminy Choroszcz do opróżnienia swoich zbiorników bezodpływowych ze ścieków przed dniem czasowego wstrzymania nieczystości płynnych, czyli przed 20 maja 2019r.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy