Działalność

 1. Produkcja i dystrybucja ciepła.

Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:

 1. kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4 000 kW,
 2. kotły gazowe Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2 500 kW i 1 szt. o mocy 4 000 kW,

Sieć cieplna preizolowana – 5,790 km

              Sprzedaż ciepła za:

rok 2014 – 49 429,5 GJ

rok 2015 – 48 640,85 GJ

rok 2016 –  52 304,21 GJ

 

 1. Uzdatnianie i dostarczanie wody.

Stacje uzdatniania wody w:

 1. Choroszczy
 2. Rogowie
 3. Barszczewie (wyłączona z eksploatacji)
 4. Złotorii

Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi Krupniki i Kolonii Oliszki).

 

       Sieć wodociągowa:

 • 2014 rok – 162,8 km
 • 2015 rok – 163,3 km
 • 2016 rok – 164,0 km

 

    Sprzedaż wody ogółem za:

 • 2014r. – 409 409,59 m3.
 • 2015r. – 445 663,50 m3.
 • 2016r  –  432 754,83  m3.
 • 2017r –    399 359,17  m3
 • 2018r –   452 795,52 m3

 

Cena 1 m3 wody – od 1.06.2019  wynosi 3,90 zł (4,21 zł brutto)

Abonament miesięczny od 01.06.2019 4,85 zł /miesięcznie,  (5,24 zł brutto)

 

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

           Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem:  

 1. 2014 rok– 44,4 km ( w tym m. Żółtki- 2,0 km, m. Klepacze -14,1 km, m. Porosły – 2,9 km, Choroszcz 24,8km)
 2. 2015 rok – 50,9 km (w tym m. Żółtki- 2,1 km, m. Klepacze -14,3 km, m. Porosły – 7,1 km, Choroszcz 26,4km)
 3. 2016 rok – 51,4 km ( w tym m. Żółtki- 2,2 km, m. Klepacze -15,0 km, m. Porosły – 7,8 km, Choroszcz 26,4 km)

 

Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1 500 m3/dobę.

Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi, przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za:

2015 r. – 330 218,10m3

2016 r. – 307 057,13 m3

2017r. –   317 214,57 m3

2018r. –  325 972,47 m3

 

Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy:

 1. Oczyszczone ścieki za 2014 r. – 229 351,76 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki – 4 822 m3)
 2. Oczyszczone ścieki za 2015 r.– 249 867,70 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki – 5 731 m3)
 3. Oczyszczone ścieki za 2016 r. – 258 824,00 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki – 5 778 m3)

 

Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich
2014: z m. Klepacze – 35 087,60 m3  ,z m. Porosły – 542,00 m3

2015: z m. Klepacze – 37 631,80 m3  ,z m. Porosły – 2 656,10 m3

2016: z m. Klepacze – 40 444,60 m3  ,z m. Porosły – 7 788,00 m3

Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków (netto) od 01.06.2019 6,80 zł (7,34 zł brutto)

Abonament miesięczny (netto) od 01.06.2019 3,88 zł /miesięcznie, (4,19 zł brutto)

Cena za  1 mścieków dowożonych – 8,00 zł (brutto)


Regulamin zamówień:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy: