ZMIANA ORGANIZCJI PRACY

ZMIANA ORGANIZCJI  PRACY ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI W CHOROSZCZY

OBOWIĄZUJACA OD DNIA 29 MARCA 2021r.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów  i Kanalizacji w Choroszczy informuje, że zgodnie z zaleceniami Rządu RP z dnia 25.03.20201r. w okresie od dnia 29 marca 2021r. do dnia 9 kwietnia 2021roku  – wprowadza pracę bez bezpośredniego kontaktu z petentem

Godziny pracy Zakładu  7.00 – 13.00

Sprawy  bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki załatwiane będą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Pozostałe sprawy załatwiane będą po przez kontakt :
– mailowy (kontakt@zec-choroszcz.pl),
– telefoniczny  085 719 11 08
– poprzez pocztę tradycyjną na adres:

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy,

ul. Sienkiewicza 25A , 16-070 Choroszcz.