Wymiana wodomierzy głównych w miejscowości Choroszcz

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy informuje, iż od dnia 06.08.2022 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy głównych w miejscowości Choroszcz w następujących ulicach: ul. H. Sienkiewicza, ul. Powstania Styczniowego, ul. Sportowa, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Branickiego, ul. Lipowa.

W miejsce dotychczas używanych zostaną zamontowane wodomierze z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu.

W związku z wymianą wodomierzy, mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Obiorcy usług wodociągowych są zobligowani do:

  • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz
    z zaworami).
  • Umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie pomieszczenia,
    w którym jest zamontowany wodomierz.
  • Podpisu protokołu wymiany wodomierza.

Informujemy również, iż za stan i utrzymanie instalacji od zaworu głównego na sieci wodociągowej do wodomierza (przyłącze)  należy do właściciela budynku.

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy                        o kontakt telefoniczny 85 719 11 08.