Uwaga Mieszkańcy Gminy – Jakość wody rzeki Supraśl

33
Awaria Sieci Wodociągowej
4 sierpnia 2022
kanalizacja
Informacja o jakości wody w rzece Supraśl
19 sierpnia 2022
Pokaż wszystko

Uwaga Mieszkańcy Gminy – Jakość wody rzeki Supraśl

news4

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w związku z uzyskaniem informacji o pogorszeniu się jakości wody pod względem mikrobiologicznym rzeki Supraśl, z uwagi na obecność dużej ilości liczby Enterokoków, co może świadczyć o zanieczyszczeniu/skażeniu rzeki, należy wzmocnić nadzór nad jakością wody w studniach przydomowych w promilu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje użytkowników studni przydomowych o możliwym zanieczyszczeniu wody i nie spożywaniu wody ze studni, gdyż jakość wody budzi wątpliwości. Wskazanym byłoby również przebadanie wody ze studni pod względem mikrobiologicznym.

Jakość wody w naszych ujęciach SUW Rogowo, SUW Złotoria, SUW Choroszcz – jest ciągle monitorowana i spełnia wszystkie parametry jakościowe.

ZECWIK