PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ZRĘBKI Z DREWNA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON GRZEWCZY w 2021/22.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, samochodem samowyładowczym 12 000 metrów przestrzennych zrębki z drewna surowego do celów energetycznych na sezon grzewczy w 2021, franco plac składowy opału Zamawiającego, przy ul. H. Sienkiewicza 25A w Choroszczy.