Ogłoszenie w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

news2
Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Porosły, ul. Jesiennych Liści
14 czerwca 2024
20161004_135829
Awaria Stacji zlewnej
19 czerwca 2024
Pokaż wszystko

Ogłoszenie w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

oszczędzaj wodę 866x240 (002)

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, a zwłaszcza okresem bezdeszczowym oraz wzrastającym zużyciem wody apelujemy do mieszkańców gminy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie na potrzeby socjalno- bytowe oraz zaprzestania używania wody na cele gospodarcze i rekreacyjne (podlewania trawników, ogródków, napełniania przydomowych basenów , mycia pojazdów itd.).

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w  wodociągu, co może spowodować w niektórych miejscowościach wystąpienie przerw w jej dostawie.

Ponadto przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Jeszcze raz prosimy mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą.

ZECWiK w Choroszczy