Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zrębki do celów energetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zrębki do celów energetycznych na sezon 2020/2021 z 18.03.2020:

Termin składania oferty: 30.03.2020 r.  g 12.00.w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2020 r, o godzinie 12.15. w siedzibie Zamawiającego.

  1.  ogłoszenie o zamówieniu na dostawę zrębki
  2. siwz-zrębka-03.2020
  3. zał.1_Oferta 04.2020 , zał.1_Oferta 04.2020
  4. zał_2-oświadcz_4.2020 ,  zał_2-oświadcz_4.2020
  5. zał_3-wzór umowy 04.2020 ,  zał_3-wzór umowy 04.2020
  6. zał_4-grupa kapit 4.2020 ,  zał_4-grupa kapit 4.2020
  7. zał_5-ośw o niewyklucz_4.2020 , zał_5-ośw o niewyklucz_4.2020
  8. zał_6A-udział w próbie spalania_4.2020 zał_6-instr spal próbn i kontrol_2020
  9. zał_7 oświadcz o poten techn_2020 ,  zał 7 oświadcz o poten techn_2020

Otwarcia ofert 2020.03.30

Zawiadomienie o wyborze (24.04.2020) – zawiadomienie