Oczyszczalnia Ścieków w Choroszczy nie przyjmuje nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z powodu awarii.

news4
Czasowe wyłączenie wody w Porosłach
9 grudnia 2019
news4
Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Klepacze: ul. Cicha, ul. Letnia, ul. Spokojna, ul. Łagodna
23 stycznia 2020
Pokaż wszystko

Oczyszczalnia Ścieków w Choroszczy nie przyjmuje nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z powodu awarii.

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. informuje, iż nie przyjmuje nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych, dowożonych do oczyszczalni ścieków pojazdami asenizacyjnymi z powodu awarii stacji zlewnej. Przewidywany termin naprawy przez autoryzowany serwis przyjmuje się na czwartek  23 stycznia 2020 r. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku niestandardowych uszkodzeń urządzenia. O usunięciu awarii oraz otwarciu stacji zlewnej poinformujemy Państwa niezwłocznie. Nieczystości ciekłe mogą być odebrane poprzez zlewnię w Białymstoku. Za utrudnienia przepraszamy.