Nielegalne pobory wody

Pogoda wakacyjna, słońce, wysokie temperatury, i zaczyna być już sucho. Obserwujemy zwiększone pobory wody (na szczęście po modernizacjach Stacji Uzdatniania Wody w Choroszczy, Rogowie, Złotorii i budowy nowych ujęć susza w kranach nam nie grozi).

Niestety coraz częściej obserwujemy nielegalne pobory wody z hydrantów, dostajemy informację od mieszkańców, a także nasze służby ujawniają takie przypadki (w takich sytuacjach zawsze zawiadamiamy policję, bo jest to kradzież)

Woda nielegalnie pobierana z hydrantów na terenie gminy Choroszcz jest obserwowana przez nowoczesne systemy zainstalowane w choroszczańskim ZECWiKu; jej nielegalne zużycie nie jest więc niewidoczne i nie odbywa się tak, że nikt tego nie widzi. Co więcej, taki proceder jest nie tylko złamaniem prawa, ale skutkuje znacznym pogorszeniem jakości wody – w trakcie tego procesu dochodzi do zerwania osadu w rurach, a to z kolei powoduje, że woda w kranach mieszkańców gminy leci brudna. O niezadowolenie i mieszkańców i użytkowników nie trudno.

Aby przeciwdziałać nielegalnemu procederowi z jednej strony, a także niezadowoleniu mieszkańców z powodu złej jakości wody –  podjęte zostały konkretne działania: przy udziale straży pożarnej hydranty w newralgicznych miejscach w gminie Choroszcz zostały zaplombowane. Pozostałe także będą sukcesywnie zabezpieczane.

 

Zarząd ZECWiK