Możliwe przerwy w dostawie wody 19.04.2017

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem przez generalnego wykonawcą tj. firmę STRABAG Sp. z o.o., przebudowy  ulic H. Sienkiewicza oraz J.K. Branickiego w Choroszczy, dotyczącego szeregu gruntownych prac inwestycyjnych związanych z generalną przebudową tras, informujemy, że zostanie przebudowana przez ww. wykonawcę istniejąca infrastruktura techniczna.

Zakres prac obejmuje również budowę nowej sieci wodociągowej przebiegającej w tychże ulicach. W związku z przebudową magistrali wodociągowej przewidujemy w dniu 19.04.2017 r.,
w godzinach od 8.00-16.00, zamknięcie wody przez firmę STRABAG Sp. z o.o.,  na wskazanym odcinku zasilanym przez stację uzdatniania wody w Choroszczy. Zamknięcie wody będzie skutkować obniżeniem ciśnienia ilości dostarczanej wody, a nawet jej brakiem.

Ponadto informujemy, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu