Czasowe wyłączenie wody w Porosłach.

W związku z pracami na sieci wodociągowej przy przebudowie węzła drogowego w Poroslach, informujemy mieszkańców, że w sobotę  06 czerwca  2020 r., w godzinach 8:00-15.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody w Porosłach ( ul. Sadowa; ul. Skrajna, posesje prywatne i firmy  przyległe do przebudowywanego węzła drogowego m.Porosły).

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na przebudowę wodociągu w związku
z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Informujemy ponadto, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy