WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOROSZCZ

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy informuje, iż od dnia 06.02.2023 r. rozpoczyna wymianę wodomierzy głównych w miejscowości Choroszcz w następujących ulicach: Piłsudskiego, Żeromskiego, Kościuszki, Baczyńskiego, Kalinowskiego, Chodkiewicza, Wyszyńskiego, Raginisa, Traugutta, Białostocka.

W miejsce dotychczas używanych zostaną zamontowane wodomierze z nakładkami radiowymi                do zdalnego odczytu.

W związku z wymianą wodomierzy, mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Obiorcy usług wodociągowych są zobligowani do:

  • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz z zaworami).
  • Umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  • Podpisu protokołu wymiany wodomierza.

Informujemy również, iż za stan i utrzymanie instalacji od zaworu głównego na sieci wodociągowej  do wodomierza  (przyłącze) należy do właściciela budynku.

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 85 719 11 08.

 

Z uwagi na nieobecność Państwa w domu w godzinach pracy Zakładu prosimy o kontakt telefoniczny na numer 537-632-803, w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.