Ogłoszenie o naborze na staże

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Ogłasza nabór na staże:

– Palacz Kotłowy

Monter – Konserwator stacji wodociągowych i instalacji

– Operator Urządzeń oczyszczalni ścieków i kanalizacji

Opis stanowisk:

Do zadań pracowników należeć będą prace związane z obsługą urządzeń grzewczych, oraz prace związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodno-kanalizacyjnej

Wymagania:

– zarejestrowanie jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku

– minimum wykształcenie zawodowe

– dyspozycyjność

– umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania brane pod uwagę:

– prawo jazdy kategorii B

– mile widziane doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać w dniach 12-26 lutego 2016 na e-maila kontakt@zec-choroszcz.pl, w temacie listu proszę wpisać „STAŻ 2016” (z określonym stanowiskiem) albo doręczyć osobiście w zaklejonej kopercie podpisanej i oznaczonej „STAŻ 2016”.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. 85 719 11 08