Czasowe wyłączenie wody w miejscowości Porosły, ul. Sadowa.

W związku z pracami na sieci wodociągowej w miejscowości Porosły w ul. Sadowej, informujemy mieszkańców, iż we wtorek 21 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-15.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody w miejscowości Porosły w ul. Sadowej.

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Porosłach.

Informujemy ponadto, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy