Wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców, którzy podpisali z Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o. umowę o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
Stan na dzień 25.07.2016r.
L.p NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA NUMER TELEFONU
1. Usługi Asenizacyjne Bogdan Zawadzki 660-790-986
2. Anna Raducha 501-967-110
3. „ASCA” Tomasz Mężyński 511-635-737
4. Wywóz Nieczystości Płynnych Pietrzycki Cezary 501-065-788
5. MB Mirosław Bielawski 697-974-021
6. PHU „WOJCIECH” Wojciech Łupiński 603-107-059
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” Walenty Pacewicz 85 676 83 59
8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MPO” sp. z o.o. 85 676 83 59
9. Usługi Asenizacyjne- Sławomir Bołtruczuk 602-362-023
10. Usługi Komunalne i Asenizacyjne- Kazimierz Żukowski 530-589-125
11.12. Milatrans Sp. z o.o.PHU OSA Usługi Ascenizacyjne Łobanowicz Andrzej 604-223-418, 85 651-08-33500 523 361