Woda w wodociągu w SUW Złotoria

ZECWiK W Choroszczy, informuje odbiorców wody z wodociągu Złotoria, że w związku z utrzymywaniem się przekroczenia  1 parametru badanej wody mętność – ulega pogorszeniu jej jakość.

Przekroczony parametr nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wszystkie inne parametry w tym mikrobiologia spełniają określone normy.

Zostały podjęte działania przez zakład aby ta sytuacja została rozwiązana.

(Wynik badań zamieszczono w zakładce Działalność/Badania wody)

ZECWiK