Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz

news2
Czasowe wyłączenie wody w Zaczerlanach gm. Choroszcz
5 lipca 2019
news4
Nielegalnie pobierasz wodę – tracimy wszyscy
29 lipca 2019
Pokaż wszystko

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz

biznes

Informujemy, że 18 lipca 2019 roku został opublikowany został nowy regulamin dostarczania wody w  Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3774Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz: (zakładka Centrum Obsługi Klienta). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. UCHWAŁA NR VIII712019