Piknik Rodzinny otwarcie SUW Rogowo.

9 września 2018 roku, podczas Pikniku Rodzinnego, przy udziale ks. Wojciecha Kraśnickiego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach, a także Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego oraz małych mieszkańców gminy Choroszcz, została oficjalnie otwarta nowa Stacja Uzdatniania Wody w Rogowie.

Nowo otwarta SUW w Rogowie to prawdziwy skok technologiczny i nowy etap w gospodarce wodnej w gminie Choroszcz. W stacji zastosowana została nowoczesna technologia – pełna automatyka produkcji i uzdatniania wody, zwiększyliśmy wydajność pracy SUW o ponad 30%, a poprzez budowę zbiorników terenowych, zapewniliśmy ciągłość dostaw i stałe ciśnienie wody dostarczanej do gospodarstw. Stacja Uzdatniania Wody w Rogowie zasila w wodę mieszkańców z aż 18 miejscowości: kol. Ruszczany, Ruszczany, Rogówek, Rogowo Majątek, Rogowo, Pańki, Kruszewo, Śliwno, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Gajowniki, Gajowniki Kolonia, Kolonia Czaplino, Czaplino, Mińce.

20180909_160534 20180909_150333 20180909_150310 20180909_142744 20180909_141636 20180909_141446 20180909_131748-1 20180909_131746 20180906_134638 20180906_134610 20180906_134527 20180905_071501