Nowa Kanalizacja we wsi Porosły

Miło nam Państwa poinformować, że zostały zakończone prace budowy kanalizacji we wsi Porosły. Wybudowaliśmy łącznie 1 449 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicach Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej

Mamy nadzieję, że mieszkańcy tych ulic będą zadowoleni z naszej inwestycji.

Zapraszamy o składanie wniosków o otrzymanie warunków na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji była możliwa ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Nazwa zadania  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz”.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

ZECWiK