Badania Wody

IZECWiK Sp. z o.o. w Choroszczy

Monitoring Wewnętrzny:

       Ocena Obszarowa i Komunikaty  PPIS w Białymstoku dotyczące jakości wody: