Badania Wody

Informacja o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Choroszcz

W związku z telefoniczną informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym (21.07.2018 r), od Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku, ZECWiK w Choroszczy informuje, że w Kol. Porosły stwierdzono ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów.

Zaleca się spożywanie przegotowanej wody przez wszystkich odbiorców otrzymujących wodę ze stacji uzdatniania wody w Choroszczy.

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy

Monitoring Wewnętrzny:

      Ocena Obszarowa i Komunikaty  PPIS w Białymstoku dotyczące jakości wody: