Czasowe wyłączenie wody w Porosłach

W związku z pracami na sieci wodociągowej przy przebudowie węzła drogowego w Poroslach, informujemy mieszkańców, że we środę 13 listopada 2019 r., w godzinach 8.00 ÷ 17.00 nastąpi czasowe wyłączenie wody w Porosłach (ul. Sadowa; ul. Skrajna posesje przyległe do przebudowywanego węzła drogowego m. Porosły).

Wprowadzenie tych ograniczeń jest koniecznie ze względu na przebudowę wodociągu w związku
z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Informujemy ponadto, iż jakość wody bezpośrednio po wykonanych pracach może ulec czasowemu pogorszeniu.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

ZECWiK Sp. z o.o.
w Choroszczy