Przetargi

4 lutego 2015

Zawarcie umowy na budowę kan sanit w m. Porosły et.2z.2

W dniu 04.02.2015 r. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o. zawarł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym “DALBA” Sp. z o. o. 15-680 […]
21 stycznia 2015

Wybór najkorzystniejszej oferty na KS w m. Porosły

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o. jako najkorzystniejszą ofertę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Porosły wybrał ofertę złożoną przez […]